Novinky

UDĚLENÍ PROKURY

Na valné hromadě konané dne 1.12.2006 bylo rozhodnuto o udělení prokury Ing. Tomáši Taškovi a Jiřímu Taškovi. Prokura vstoupila v platnost zápisem do obchodního rejstříku.

PERSONÁLNÍ ZMĚNY

Od 1.10.2006 došlo v rámci narůstajících aktivit společnosti ASE-ZVN s.r.o.k personálním zněnám na postu ředitele pro ekonomiku a obchod ve společnosti ASE, s.r.o. Dosavadní ředitel Ing. Jiří Ocetek přešel plně do vedení dceřinné společnosti ASE-ZVN s.r.o. a na jeho místo nastoupil Jiří Tašek dosud zastávající funkci manažera integrovaného systému a infrastruktury.

EVROPSKÝ MEZINÁRODNÍ SVÁŘEČSKÝ TECHNOLOG

V roce 2005 zahájila dceřiná společnost ASE-ZVN s.r.o. práce na projektu Evropský mezinárodní svářečský technolog - EWT/IWT se zaměřením na získání kvalifikace - svářečský technolog a svařování v ochranné atmosféře Ar, Al a jejich slitin. Cílem celého projektu je zvýšení konkurenceschopnosti podniku při získávání veřejných zakázek v rámci české energetiky, kde je jedním z kvalifikačních kritérií podmínka, vlastnit velký svářečský průkaz. Vzhledem k nemalé výši celkových nákladů na uvedený projekt, podala společnost ASE-ZVN s.r.o. žádost o podporu v rámci operačního programu rozvoje lidských zdrojů GS Profese (OP RLZ / GS Profese), který patří mezi základní programy Evropského sociálního fondu (ESF). Rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu byla společnosti poskytnuta dotace ve výši 45% uznatelných nákladů. Ukončení projektu a následné získání certifikátu je plánováno v průběhu roku 2006.

Stránky