Reference

Vyberte reference jakých společností se mají zobrazit

VE Slapy

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Projektová dokumentace k doplnění zhášecí tlumivky a rekonstrukce stávající

Realizace:

Duben 2015Červenec 2015

Číslo zakázky:

0114P0028

Jirny

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Nová transformovna TR 110 / 22 kV

Aktualizace prováděcí dokumentace

Realizace:

Únor 2015Listopad 2017

Číslo zakázky:

0115P0001

Náchod

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Rekonstrukce rozvodny R 110 kV

Realizace:

Únor 2015Březen 2017

Číslo zakázky:

0115P0015

Žamberk

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Projektová dokumentaci k rekonstrukci rozvodny R 110/35 kV

Realizace:

Únor 2015Únor 2016

Číslo zakázky:

0115P0017

Toušeň

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Dokumentace skutečného provedení stavby

Realizace:

Září 2014Březen 2015

Číslo zakázky:

0114P0058

Staré Místo

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Tvorba projektové dokumentace pro rekonstrukci rozvodny 110/35kV

Realizace:

Únor 2014Prosinec 2015

Číslo zakázky:

0114P0004

Sokolov

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Rekonstrukce rozvodny 22kV

Realizace:

Listopad 2013Květen 2014

Číslo zakázky:

PRA13-0194

Jehličná

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Rekonstrukce rozvodny 110kV

Realizace:

Červenec 2013Únor 2014

Číslo zakázky:

PRA13-0132

Letňany

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Tvorba provozní dokumentace v SW RUPLAN

Realizace:

Duben 2013Listopad 2013

Číslo zakázky:

PRA13-0041

Třeboradice

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Rekonstrukce rozvodny R 110kV, výměna řídícího systému

Realizace:

Listopad 2012Březen 2014

Číslo zakázky:

PRA12-0222

Stránky