Politika integrovaného systému managementu

Trvalým cílem naší společnosti je uspokojovat co nejlépe potřeby a požadavky zákazníků. Zákazník je v centru našeho úsilí, neboť na jeho spokojenosti a zakázkách závisí existence společnosti. Spokojenosti zákazníků dosahujeme požadovanou technickou úrovní realizovaných zakázek a splněním požadavků na jednotlivé znaky integrovaného systému managementu.

 

Vedení společnosti si je vědomo, že všechny činnosti, které jsou spojeny s výrobou a poskytováním služeb přímo nebo nepřímo působí na životní prostředí. Vzhledem k tomu, že ochrana životního prostředí by měla být důležitým úkolem celé společnosti, je šetrné chování k životnímu prostředí i naším prvořadým cílem.

 

Stejnou důležitost vedení společnosti přiřazuje bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Všechny naše činnosti tedy směřují ke snižování rizik poškození zdraví vlastních pracovníků i ostatních osob.

 

Ke splnění výše uvedeného byl zdokumentován dle požadavků norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008 systém integrovaného systému managementu.V souladu s uvedeným cílem vyhlašuje vrcholové vedení společnosti politiku integrovaného systému, kterou se ve společnosti zavádí následující principy:

  • trvale zdokonalovat uplatňovaný systém managementu jakosti,  péče o ŽP a BOZP a PO;
  • stanovovat konkrétní cíle jakosti a cíle, cílové hodnoty a programy péče o ŽP a BOZP a PO pro každý kalendářní rok;
  • dodržovat zákony, vyhlášky a ostatní závazné legislativní předpisy České republiky
  • orientovat snahy všech zaměstnanců společnosti na zvyšování jakosti, ochrany životního prostředí, předcházení vzniku možných chyb a na odstraňování jejich příčin
  • působit na své dodavatele a další obchodní partnery, aby i oni byli šetrní k životnímu prostředí a dodržovali zásady BOZP a PO.
  • budovat flexibilní organizaci, která dokáže rychle reagovat na požadavky trhu a zákazníka;
  • rozvíjet konkurenční schopnosti 
  • zabezpečit trvalý proces zlepšování kvalifikační struktury zaměstnanců, rozvíjení jejich znalostí a dovedností, výchovy a motivace k jakosti, péči o životní prostředí a bezpečnosti práce, což vedení společnosti pokládá za nezbytnou podmínku pro dosažení strategických záměrů
  • usilovat o minimalizaci negativních dopadů vlastních činností, výrobků a služeb na životní prostředí, hlavně snižovat dopady produkovaných odpadů
  • neustále zlepšovat svůj environmentální profil a výkonnost BOZP a PO v souladu s nejnovějšími vědeckotechnickými poznatky, požadavky zákazníků a očekáváním veřejnosti.