Certifikace

ISO 9 001 – Systém managementu kvality

ISO 14 001 - Systém enviromentálního managementu

ISO 45 001 – Systém managementu BOZP

ITI - Oprávnění k provádění montáží, oprav, revizím a zkouškám elektrických zařízení

Oprávnění k provádění montáží, oprav, revizím a zkouškám vyhrazených elektrických zařízení s napětím do 400 kV v objektech třídy A

BÚ - Oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám el. zařízení používaných při hornické činnosti

Oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených el. zařízení podle §8 odst. 6 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s použitím ust. § 3 odst. 6 vyhlášky č. 74/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, a ustanovení § 151 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.

Oprávnění pro slovenskou republiku k provádění oprav, údržby, rekonstrukce a montáží

oprávnění pro Slovenskou Republiku k provádění oprav, údržby, rekonstrukcí a montáží vyhrazených el. zařízení bez omezení napětí včetně bleskosvodů třídy A, podle § 14 odst. 1 písm. a) a § 15 odst. 4 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů na základě odborného stanoviska č. 01575/4/2011 o prověření odborné způsobilosti zaměstnavatele.

EZÚ – certifikace rozvaděče AO

Certifikát oceloplechového rozvaděče AO vydaný Elektrotechnickým zkušebním ústavem. Výrobek je ve shodě s požadavky ČSN EN 61439-1 ed.2:12 a ČSN EN 61439-2 ed.2:12.

EZÚ - certifikace rozvaděče AS

Certifikát oceloplechového rozvaděče AS vydaný Elektrotechnickým zkušebním ústavem. Výrobek je ve shodě s požadavky ČSN EN 61439-1 ed.2:12 a ČSN EN 61439-2 ed.2:12.

EZÚ - certifikace rozvaděče AT

Certifikát oceloplechového rozvaděče AT vydaný Elektrotechnickým zkušebním ústavem. Výrobek je ve shodě s požadavky ČSN EN 61439-1 ed.2:12 a ČSN EN 61439-2 ed.2:12.

Intumex - protipožární ochrana

Osvědčení na zpracování systémů pasivní požární ochrany Intumex

Specializace pro výrobky GE (montáž, šéfmontáž, servis)