Inženýring

Dodávky, montáž a instalace prvků společnosti ALSTOM Grid

Dodávka, montáž, zkoušky a UVDP energetických ochran typu Alstom MiCOM, produktových řad Px4x, Px6x i P40 Agile compact.

Dodávka na klíč zahrnuje návrh vhodného typu ochrany, návrh vhodných ochranných funkcí, výpočet potřebných nastavení (dle parametrů chráněného zařízení), instalace, programování ochrany a komunikací, napojení na nadřazený řídící systém, sekundární i primární vyzkoušení, revize a uvedení do provozu.

K programování ochran používáme profesionální software MiCOM S1 Agile v úzké spolupráci s vývojovým centrem Alstom. Pro konfiguraci komunikací, tvorbu vlastního řídícího systému či napojení na stávající řídící systém používáme systém DS Agile. 

Dodávané typy ochran:

Speciální zařízení:

  • C264 RTU jednotka pro řízení, ovládání z displeje, překlad komunikace, tvorbu blokád [brožura]
  • T1000 Průmyslové ethernet switche (Opto / RJ45) s přednostním zpracováním GOOSE signálů normy IEC 61850 [brožura]
  • RT434 Zdroj přesného GPS času s integrovaným NTP / PTP serverem [brožura]
  • DIP5000 Komunikační jednotka pro přenos strhávání distančních ochran a stavů relé pomocí opto venkovního vedení [brožura]
  • DXC Multiplex - Multiplexní jednotka pro komunikaci libovolných zařízení pomocí opto venkovního vedení [brožura]

 

 

 

Měření strukturované kabeláže

Provádíme měření strukturované kabeláže v distribuovaných sítích. Měříme UTP kabely kategorie CAT5, CAT6 i nejnovější CAT7.

K měření používáme profesionální zařízení Megger SCT-2000. Výstupem z měření je tištěný protokol o měření, případně v elektronické formě ve formátu PDF.

Měřením lze zjistit důležité parametry kabelu, typu správnost zapojení, útlum, ztráty na obou koncích kabelu,  apod. Měření je prováděno el-mag vlnou a vyhodnocuje se jak postupná tak odražená.

Zařízení dovede vybrat limitní měřící podmínky dle určité normy automaticky, případně je možné stanovit vlastní limity.