Projekce

Projekce stavebních a silových částí

Jsme schopni zajistit komplexní projekční práce, včetně 3D vizualizací staveb. Specializujeme se na:

  • Projektování silových částí elektráren, zkušeben, transformoven a rozvoden ZVN, VVN, VN i NN
  • Projektování řídících systémů a systémů ochran průmyslových staveb v energetice
  • Projektování datových rozvaděčů, implementace zařízení třetích stran
  • Tvorba projektové dokumentace pro výběr zhotovitele

Pro zpracování dokumentace používáme vyspělé softwarové aplikace AUTOCAD, RUPLAN, SolidWorks pro 3D projektování, Microsoft Project a Office.

Dále jsme schopni zařídit:

 

  • Dokumentaci k územnímu řízení a stavebnímu povolení
  • Prováděcí dokumentaci
  • Autorský dozor stavby
  • Dokumentaci skutečného provedení

 

Pro projekční práce máme vlastní pobočku v Jičíně, složenou z odborně způsobilých projektantů elektro - viz kontakt

Informace o provedených projekčních zakázkách je možné vidět v sekci REFERENCE.