Montáže

Provádíme výstavby, rekonstrukce a opravy rozvoden a jiných VN zařízení včetně stavebních částí. K našim hlavním činnostem patří:

  • dodávky a montáž zařízení
  • instalace kabelových rozvodů NN a VN
  • instalace přípojnicových rozvodů NN
  • realizace optických sítí (Single-mode i Multi-mode) ve všech běžně dostupných vláknech
  • měření a diagnostika optických tras metodami OTDR s možností kontroly čistoty konektorů
  • instalace řídících systémů a systémů ochran na všech používaných napěťových hladinách NN, VN a VVN v průmyslu, elektrárnách, teplárnách a rozvodnách
  • realizace stavebních prací
  • provádění požárních přepážek nebo protipožárních nátěrů kabelů - certifikace na systémy HILTI a INTUMEX

 

Výstavby, rekonstrukce a opravy provádíme včetně stavebních částí. K zajištění vysoké kvality jednotlivých činností máme zpracovány technologické postupy jejichž součástí je systém mezioperačních kontrol.

Pro realizaci montážních prací v oblasti VN a VVN vlastníme veškerá potřebná oprávnění, nářadí a nástroje.

 

Zkoušky, revize a uvádění do provozu zařízení do 400kV včetně:

 

Všechny činnosti spojené s uváděním díla do provozu jsou zajišťovány týmem vyškolených odborníků. K testování jsou používány nejmodernější přístroje jako např. zařízení OMICRON CMC 353 pro sekundární zkoušky ochran, zařízení GEP 10 a SV11 pro měření dotykového napětí a měřící přístroje TM 1800, MJÖLNER 600, SF6 Breaker Analyser a další pro diagnostiku, uvádění do provozu a revize vypínačů VN, VVN, ZVN.