Energetika

ASE, s.r.o. - Projektování, výroba, montáž, inženýring a uvádění do provozu

Jsme inženýrsko-dodavatelská a montážní společnost pro energetiku a průmysl, se zaměřením na projektování, výrobu, dodávky strojů a zařízení, provádění montážních činností a uvádění do provozu komplexních technologických celků i dílčích částí:

 

  • silových prvků elektrických částí energetických zařízení
  • řídících a zabezpečovacích systémů SKŘ (soubory kontroly a řízení) a MaR (měření a regulace)
  • rozvoden a transformoven vn, vvn a zvn
  • vlastní spotřeby, záložního napájení a osvětlení
  • zařízení slaboproudé elektrotechniky, optoelektronické sítě a strukturované kabeláže

 

 

V rámci komplexních i dílčích dodávek pro novou výstavbu, rekonstrukce, modernizace a údržbu zejména v energetice, průmyslové oblasti, ale i v oblasti infrastruktury a občanské vybavenosti poskytujeme dále tyto služby:

 

  • revizi elektrických zařízení
  • parametrizaci a nastavení ochran, sekundární zkoušky pomocí zařízení Omicron
  • provádění měření dotykového napětí
  • diagnostika a uvádění do provozu
  • budování a diagnostika optických sítí

 

Českých 100 nejlepších

 

Systém integrovaného řízení