Novinky

NOVÝ WEB

Dne 10.7.2012 bylo spuštěno nové webové rozhraní společnosti ASE, s.r.o.

ASE HOLDING SE

Dne 9.11.2011 byla založena nová společnost ASE Holding SE, sdružující firmy ASE, s.r.o., ASE-ZVN s.r.o. a ASE-MC s.r.o.

ASE NA VELETRHU ELEKTROTECHNIKY

Ve dnech 12.-15.4.2011 se holding ASE zúčastní veletrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky ELECTRON 2011 na Pražském výstavišti PVA v P 9 – Letňanech. Srdečně Vás zveme k návštěvě našeho výstavního stánku Hala 1, stánek č. 1C18, kde Vás seznámíme s širokou nabídkou našich produktů. Těšíme se na setkání s Vámi.

OPRÁVNĚNÍ NA OPRAVY BEZ OMEZENÍ NAPĚTÍ NA SLOVENSKU

Od 1.4.2011 bude naší společnosti ASE, s.r.o. uděleno oprávnění na opravy v rozsahu elektrických zařízení bez omezení napětí včetně hromosvodu v objektech bez nebezpečí výbuchu na celém území Slovenské Republiky.

ODSTUP ING. JIŘÍHO OCETKA

Ke dni 26.7.2010 odstoupil z funkce jednatele dceřiné společnosti Ing. Jiří Ocetek a následně došlo k rozvázání jeho pracovní smlouvy ke dni 30.9.2010.

NOVÝ TECHNICKÝ ŘEDITEL

Od 22.6.2009 nastoupil do funkce technického ředitele pan Břetislav Baruch.

ZALOŽENÍ ASE MC

Dne 5.1.2009 došlo založením další dceřiné společnosti ASE-MC s.r.o. k rozšíření celkové nabídky koncernu ASE o zámečnickou a kovoobráběcí výrobu se zaměřením nejen na rozváděčové skříně NN pro energetiku a elektrotechniku, ale i zakázkovou kusovou výrobu, ocelových konstrukcí apod. včetně zajištění výrobní dokumentace dle požadavků zákazníka.

NOVÝ OBCHODNÍ ŘEDITEL

Od 1.1.2008 nastoupil do funkce obchodního ředitele pan Stanislav Dlabáček.

PLNĚ INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ

Dne 31.8.2007 získal koncern ASE, s.r.o. a ASE-ZVN s.r.o. certifikát shody managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s požadavky specifikace OHSAS 18001:1999. Tímto od uvedeného data koncern získává tzv. plně integrovaný systém řízení podle norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001.

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ

V rámci zvyšování konkurenceschopnosti a zavádění preventivních opatření vedoucích ke zvyšování systému řízení se vedení koncernu ASE, s.r.o. a ASE-ZVN s.r.o. rozhodlo, pro zavedení systému řízení BOZP podle normy OHSAS 18001. Termín dokončení příprav k certifikaci byl stanoven na konec března 2007. Po úspěšném absolvování certifikačního auditu, získá koncern ASE, s.r.o. a ASE-ZVN s.r.o. tzv. plně integrovaný systém řízení podle norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001. Tím bude zajištěno plnění veškerých legislativních požadavků v oblasti kvality, ochrany životního prostředí a BOZP.

Stránky