VE Štěchovice

Komplexní rekonstrukce systému chránění vodní elektrárny v R 110kV, chránění TG1 a TG2 a podružných rozvoden (tj. montáž digitálních ochran (ALSTOM) do nových rozváděčů vybavených pomocným a svorkovým materiálem, položení a zapojení nové stíněné kabeláže, zapojení, nastavení a konfigurace jednotlivých ochran a provedení příslušných zkoušek s primární technologií, zkoušky komunikací s ŘS, datovými koncentrátory a ŘS dispečinků).

Dodávka, instalace, včetně uvedení do provozu nového řídicího systému DS Agile týkající se i R110 kV elektrárny, dodávka a uvedení do provozu 2 ks Gateway v paralelní redundanci pro komunikaci s nadřazeným ŘS elektrárny, včetně jeho úprav. Položení a zapojení nové stíněné kabeláže, provedení zkoušek komunikací s nadřazeným ŘS a ŘS dispečinků.

Číslo zakázky: 
PRA13-0110
Realizace: 
Únor 2014Říjen 2014
Finanční objem: 
~ 15 mil. Kč
Krátký popis: 
Výměna ochran ve vodní elektrárně