Reference

Vyberte reference jakých společností se mají zobrazit

Jehličná

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Rekonstrukce rozvodny 110kV

Realizace:

Červenec 2013Únor 2014

Číslo zakázky:

PRA13-0132

Chodov

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Realizace výstavby HDO

Výstavba nového pole stání HDO3 včetně montáže technologie. Součástí dodávky byla rovněž rekonstrukce technologických domků.

Realizace:

Květen 2013Listopad 2013

Finanční objem:

~ 20 mil. Kč

Číslo zakázky:

PRA13-0087

Letňany

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Tvorba provozní dokumentace v SW RUPLAN

Realizace:

Duben 2013Listopad 2013

Číslo zakázky:

PRA13-0041

Čebín

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Rekonstrukce rozvodny Čebín - Čebín I

Rekonstrukce rozvodny 400kV. Montáž a uvedení do provozu 3x transformátor 400/121 kV, 350 MVA.

Rekonstrukce vývodů V422 (Mírovka), V434 (Slavětice), V423 (Sokolnice).

S tím související rekonstrukce kombinované spojky přípojnic.

Realizace:

Březen 2013Prosinec 2015

Finanční objem:

~ 440 mil. Kč

Číslo zakázky:

PRA12-0003

Nošovice

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Přemístění stálé služby do BSP

Realizace:

Únor 2013Prosinec 2013

Finanční objem:

~ 20 mil. Kč

Číslo zakázky:

PRA13-0020

Chodov - řídící systém

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Rekonstrukce řídícího systému ve stávající TR 110/22 kV

Rekonstrukce řídícího systému spolu s výrobou a dodávkou terminálů a ochran, včetně vlastní spotřeby.

Výměna a montáž venkovních ovládacích skříní (cca 28 polí) včetně výstavby vývodových polí HDO3 a T403 - ČEPS.

Realizace:

Leden 2013Prosinec 2014

Finanční objem:

~ 69 mil. Kč

Číslo zakázky:

PRA12-0247

PVE Dlouhé Stráně

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Výměna ochran v přečerpávací vodní elektrárně

Komplexní rekonstrukce systému chránění přečerpávací elektrárny v R 420kV, chránění TG1 a TG2, MVE a podružných rozvoden - tj. montáž digitálních ochran (ALSTOM) do nových rozváděčů vybavených pomocným a svorkovým materiálem, položení a zapojení nové stíněné kabeláže, zapojení, nastavení a konfigurace jednotlivých ochran a provedení příslušných zkoušek s primární technologií, zkoušky komunikací s ŘS, datovými koncentrátory a ŘS dispečinků.

Realizace:

Leden 2013Září 2014

Finanční objem:

~ 22 mil. Kč

Číslo zakázky:

PRA12-0032

Wielopole

Divize Výstavba vedení (Pile Elbud S.A.)

Modernizace vedení 400kV Wielopole-Joachimów, Wielopole-Rokitnica a 400kV Wielopole-Joachimów, Tucznawa-Rogowiec

Zadavatel: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Realizace:

Leden 2013Prosinec 2013

Třeboradice

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Rekonstrukce rozvodny R 110kV, výměna řídícího systému

Realizace:

Listopad 2012Březen 2014

Číslo zakázky:

PRA12-0222

Třeboradice

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Projekce: Rekonstrukce rozvodny R 110kV + Řídící systém

Realizace:

Listopad 2012Září 2013

Číslo zakázky:

PRA12-0222

Stránky