Reference

Vyberte reference jakých společností se mají zobrazit

Ratíškovice

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Vystrojení zkušebny T Machinery Ratíškovice

Realizace:

Březen 2011Listopad 2013

Finanční objem:

~ XXX Kč

Číslo zakázky:

PRA11-0061

Holešovice

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Rekonstrukce rozvodny R 110kV a řídícího systému

Realizace:

Březen 2011Listopad 2012

Finanční objem:

~ XXX Kč

Číslo zakázky:

PRA10-0342

Čechy Střed

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Projektová dokumentace k rekonstrukci rozvodny 400/220/35/10kV

Přeústění vedení, zpracování projektové dokumentace staveb.

Tvroba dokumentace pro stavební povolení, provádění stavby. Organizace výstavby.

Generální projektant

Realizace:

Březen 2011Srpen 2018

Číslo zakázky:

PRA10-0362

Turnov

Divize výstavba (FORTEL spol. s.r.o.)

Novostavba kompletní nové transformovny

Realizace:

Leden 2011Prosinec 2012

Krasíkov

Divize výstavba (FORTEL spol. s.r.o.)

Rekonstrukce BSP

Realizace:

Leden 2011Prosinec 2011

Jablonec Jih

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Výstavba nové rozvodny 110/22 kV

Realizace:

Leden 2011Listopad 2013

Finanční objem:

~ 220 mil. Kč

Číslo zakázky:

PRA10-0204

Kletné

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Dodávka rozvaděčů

Realizace:

Prosinec 2010Květen 2011

Finanční objem:

~ XXX Kč

Číslo zakázky:

PRA10-0222

Lhotka

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Rekonstrukce rozvodny 110/22kV

Transformovna 110 / 22 kV, obnova rozvodny 110kV, inženýrská a projekční činnost

Realizace:

Červen 2010Březen 2012

Číslo zakázky:

PRA10-0199

Vítkov

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Domek UDL

Realizace:

Květen 2010Listopad 2010

Finanční objem:

~ XXX Kč

Číslo zakázky:

PRA10-0102

Praha Jih

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Oprava odpojovačů v rozvodně R 22kV TR 110/22 kV Praha Jih

Realizace:

Květen 2010Říjen 2010

Finanční objem:

~ XXX Kč

Číslo zakázky:

PRA10-0089

Stránky