Reference

Vyberte reference jakých společností se mají zobrazit

Olomouc

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Rekonstrukce turbíny TG4 - elektro část

Realizace:

Červen 2009Říjen 2009

Finanční objem:

~ XXX Kč

Číslo zakázky:

PRA08-0171

Turnov

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Nová transformovna TURNOV 110/35kV

Výstavba nové rozvodny 110/35kV- sekundární část, POV

Realizace:

Květen 2009Prosinec 2012

Číslo zakázky:

PRA08-0037

Jindřichův Hradec

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Rekonstrukce rozvodny R 110 kV a přeizolace + náhradní VN napájení

Realizace:

Duben 2009Říjen 2009

Finanční objem:

~ XXX Kč

Číslo zakázky:

PRA08-0213

Liberec východ

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Výměna transformátoru 110/xkV, nová rozvodna 22kV, rekonstrukce rozvodny 10kV

Realizace:

Duben 2009Červen 2010

Číslo zakázky:

PRA09-0083

TELCO

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Příprava instalace Telco ( přenosového zařízení) do objektů ČEPS

Projektová dokumentace úprav na objektech pro potřebu telekomunikační sítě ČEPS

Realizace:

Březen 2009Listopad 2009

Číslo zakázky:

PRA09-0039

Benešov

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Výměna řídícího systému v rozvodně Benešov

Realizace:

Březen 2009Červen 2010

Finanční objem:

~ XXX Kč

Číslo zakázky:

PRA09-0035

Neznášov

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Proejktová dokumentace k výměně transformátoru T402 - 400/110/10kV

Realizace:

Březen 2009Únor 2012

Číslo zakázky:

PRA09-0050

Neznášov

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Výměna transformátoru T402

Realizace:

Březen 2009Únor 2012

Finanční objem:

~ XXX Kč

Číslo zakázky:

PRA09-0050

Rychnov nad Kněžnou

Divize výstavba (FORTEL spol. s.r.o.)

Kompletní rekonstrukce rozvodny R 110 kV

Realizace:

Leden 2009Prosinec 2010

Římovice

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Rekonstrukce řídícího systému

Realizace:

Leden 2009Říjen 2010

Finanční objem:

~ XXX Kč

Číslo zakázky:

PRA08-0198

Stránky