Kletné

Realizace: 
January 2010
Krátký popis: 
TR 400/110kV Kletné – část rozvodny 110kV