Technologie a služby

  • dodávky stavebních části energetických celků a zařízení VVN, VN a NN (výstavba a opravy TR 400, 110, 35, 22 kV transformoven, rozvoden, spínacích stanic apod.)
  • dodávky stavebních částí vedení VN a VVN (výstavba a oprava základů stožárů VN, VVN vč. sanace ocelových konstrukcí a nátěrů)
  • stavby inženýrských sítí (kanalizace, vodovody) a zpevněných ploch
  • stavby občansko-bytové výstavby (administrativní objekty, komerční objekty, bytové a rodinné domy)
  • pronájem kanceláří a komerčních ploch