Výstavba vedení

PILE-ELBUD: Výstavba sítí VVN - nadzemní i kabelové

Dceřinná společnost ASE, firma Pile-Elbud se zabývá výstavbou vedení a rozvoden velmi vysokého napětí. Realizuje vedení jak nadzemní, tak i kabelové podzemních sítě.
Pile-Elbud, se sídlem v Polsku zpracovává na klíč dodávky přenosových vedení (silových i datových) a výstavbu rozvoden VN, VVN a ZVN.

 

Výstavba, modernizace a rekonstrukce:

 

 • Přenosových vedení 6-30 kV, 110 kV, 220 kV, 400 kV a 750 kV
 • Rozvoden VN, VVN, ZVN - konvenční i zapozdřené s izolačním médiem SF6
 • Kabelovych vedení VN, VVN i ZVN
 • Optických sítí

Dodávky, montáže a uvádění do provozu:

 

 • Generátorových vypínačů
 • Komunikačních stožárů - televizní a rádiové vysílače, mobilní sítě

Servis a ostatní služby:

 

 • Opravy poruch na vysokonapěťvých vedeních
 • Zkoušky, revize, provádění diagnostických a měřících prací
 • Školení obsluhy pro zákazníka
 • Dodávky VN a NN kabelů

Projekční práce:

 

 • Územní studie, rozpočtová analýza výstavby, rekonstrukce, a modernizace vysokonapěťových linek
 • Právní služby spojené se přípravou všech procesních a právních dokumentů, smluv a zśikání požadovaných zkoušek a certifikátů, vedoucích až k získání stavebního povolení
 • Výkon autorského dozoru
 • Průběžné odhady nákladů pro zákazníka
 

 

Integrovaný systém řízení