Liberec Východ

Realizace: 
September 2009 to September 2010
Krátký popis: 
Výměna transformátoru T102, nová rozvodna 22kV, rekonstrukce rozvodny 10kV