Rozvodna Połaniec

Zadavatel: ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.

Realizace: 
July 2013 to December 2013
Krátký popis: 
Modernizace transformovny 400/220 kV Połaniec