Bezděčín

Stavebně-montážní práce - kompletní výstavba rozvodny 400kV - patky, stání transformátorů, hlavní ocelová konstrukce + pomocná ocelová konstrukce, silové propojení VN. Výstavba nového centrálního domku a domků ochran.

Výstavba nové rozvodny vlastní spotřeby, kompletní dodávka nového řídícího systému a systému ochran. Dodávka zabezpečení napájení UPS + stejnosměrné zdroje.

Montáž a uvedení do provozu nového transformátoru 400 kV (T402).

Vybudování nové optické komunikační sítě.

Číslo zakázky: 
PRA10-0372
Realizace: 
May 2011 to December 2014
Finanční objem: 
~ 551 mil. Kč
Krátký popis: 
Rekonstrukce rozvodny R 400kV