Reference

Vyberte reference jakých společností se mají zobrazit

Toušeň

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Dokumentace skutečného provedení stavby

Realizace:

Září 2014Březen 2015

Číslo zakázky:

0114P0058

Třeboradice

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Rekonstrukce rozvodny R 110kV

Realizace:

Květen 2014Květen 2015

Finanční objem:

~ 97 mil. Kč

Číslo zakázky:

0114R0039

Prosenice

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Výstavba pole T402

Kompletní výstavba vývodového pole T402 včetně stání. Výstavba domku ochran. Montáž a uvedení do provozu transformátoru 400/110 kV 350 MVA

Realizace:

Březen 2014Červenec 2015

Finanční objem:

~ 148 mil. Kč

Číslo zakázky:

0114R0001

Albrechtice

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Výstavba rozvodny 110kV

Stavebně montážní práce - kompletní výstavba - patky, stání transformátorů, ocelové konstrukce, kanalizace apod.

Kompletní montáž VVN technologie. Demontáž a montáž 2x transformátoru 110/22kV.

Výstavba 41 polí části 110kV. Dodávka nového řídícího systému, systému ochran a vlastních spotřeb. Výstavba nové optické komunikace.

Realizace:

Únor 2014Srpen 2016

Finanční objem:

~ 280 mil. Kč

Číslo zakázky:

PRA13-0180

VE Štěchovice

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Výměna ochran ve vodní elektrárně

Komplexní rekonstrukce systému chránění vodní elektrárny v R 110kV, chránění TG1 a TG2 a podružných rozvoden (tj. montáž digitálních ochran (ALSTOM) do nových rozváděčů vybavených pomocným a svorkovým materiálem, položení a zapojení nové stíněné kabeláže, zapojení, nastavení a konfigurace jednotlivých ochran a provedení příslušných zkoušek s primární technologií, zkoušky komunikací s ŘS, datovými koncentrátory a ŘS dispečinků).

Realizace:

Únor 2014Říjen 2014

Finanční objem:

~ 15 mil. Kč

Číslo zakázky:

PRA13-0110

Staré Místo

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Tvorba projektové dokumentace pro rekonstrukci rozvodny 110/35kV

Realizace:

Únor 2014Prosinec 2015

Číslo zakázky:

0114P0004

Vítkov

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Rekonstrukce řídícího systému a systému ochran

Výměna řídícího systému, nová vlastní spotřeba. Rekonstrukce optické sítě. Instalace zapisovače poruch.

Stavební úpravy centrálního domku a domku ochran. Montáž pomocné ocelové konstrukce pod odpojovači Q5, Q6 spolu s novou kabeláží a uzemněním.

Realizace:

Leden 2014Říjen 2014

Finanční objem:

~ 86 mil. Kč

Číslo zakázky:

PRA12-0264

Sokolov

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Rekonstrukce rozvodny 22kV

Realizace:

Listopad 2013Květen 2014

Číslo zakázky:

PRA13-0194

Jehličná

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Rekonstrukce rozvodny 110kV

Realizace:

Červenec 2013Únor 2014

Číslo zakázky:

PRA13-0132

Rozvodna Połaniec

Divize Výstavba vedení (Pile Elbud S.A.)

Modernizace transformovny 400/220 kV Połaniec

Zadavatel: ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.

Realizace:

Červenec 2013Prosinec 2013

Stránky