News

Nový jednatel

Dnes byla jmenována novou jednatelkou pí Dana Nedvídková, MBA

Zrušení útvaru nabídek a centrálního nákupu

Na základě rozhodnutí jednatele č. 1/2018 došlo dnes ke zrušení útvaru  nabídek a centrálního nákupu.

Nový technický ředitel

Dne 3.4.2017 nastupuje na pozici Technický ředitel Ing. Stanislav Šachl, MBA

Nový obchodní ředitel

1. listopadu 2016 nastupuje do funkce Obchodního ředitele p. Martin Palla.

Ředitelka centrálního nákupu a nabídek

Dne 24.8.2016 nastupuje do firmy Ing. Dana Nedvídková, MBA na pozici ředitelky útvaru centrálního nákupu a nabídek

Akvizice Pile-Elbud

Dne 30.10.2015 přešla firma Pile-Elbud pod koncern ASE jako dceřinná firma zabývající se výstavbou VN vedení. V souvislosti s akvizicí odchází p. Břetislav Baruch do Pile-Elbud jako člen představenstva

Akvizice FORTEL

Dne 18.5.2015 přešla firma FORTEL pod koncern ASE jako dceřinná firma zabývající se stavební činností v energetice

KB SERVIS-ELEKTRO VSTUPUJE POD ASE

Dne 30.6.2014 přešla firma KB Servis-elektro s.r.o. pod ASE, s.r.o. jako dceřiná firma zabývající se prodejem elektroinstalačního materiálu.

NOVÝ TECHNICKÝ ŘEDITEL

Dne 1.1.2014 nastoupil do společnosti Ing. Tomáš Korba na pozici technického ředitele. Současně došlo ke změně pozice Břetislava Barucha, který přešel na funkci obchodního ředitele.

NOVÝ JEDNATEL

Ode dne 26.2.2013 se novým jednatelem firmy stává Mgr. Petr Šedý

Pages