Etický kodex

Společnosti ASE, s.r.o. a ASE-ZVN, s.r.o. zavedly Etický kodex jako klíčový prvek svého Compliance programu.

Hlavním účelem Etického kodexu je poskytnout jeho uživatelům návod k dodržování etických zásad v obchodním styku ve vztahu se zákazníky, obchodními partnery, kolegy a státními orgány.

Etický kodex ke stažení (ve formátu PDF).