Milín

Výstavba kompletního terciéru T201, dodávka nového transformátoru Efacec (dodávka, montáž, uvedení do provozu) na hladině 10,5/0,4 kV 630kVA.

Zapojení ochran, včetně pokládky kabeláže 

Číslo zakázky: 
0115R0019
Realizace: 
March 2015 to September 2015
Finanční objem: 
~ 9 mil. Kč
Krátký popis: 
Rekonstrukce rozvodny