Karlín

Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, výběr technologického zhotovitele, přeložky a ostatní související činnosti.

Dokumentace pro výběr zhotovitele

Číslo zakázky: 
...více zakázek...
Realizace: 
September 2008 to September 2014
Krátký popis: 
Projektová dokumentace k výstavbě nové rozvodny 110/22 kV