Řeporyje

Dodávky:DG, UPS 2x10kVA (paralelní redundance), usměrňovače, rozvaděče vlastní spotřeby (ccs 40 skříní), trafo 22/0,4kV, 800 kVA

Montáže: Nehořlavá a normální kabeláž, kabelové lávky, protipožární přepážky, zkoušky a revize

Realizace: 
January 2004 to December 2004
Finanční objem: 
~ 20 mil. Kč
Krátký popis: 
Rekonstrukce dílčí časti silové vlastní spotřeby NN