References

Choose which company references should be shown

Toušeň

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Dokumentace skutečného provedení stavby

Realization:

September 2014 to March 2015

Number of project:

0114P0058

Třeboradice

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Rekonstrukce rozvodny R 110kV

Realization:

May 2014 to May 2015

Financial scope:

~ 97 mil. Kč

Number of project:

0114R0039

Prosenice

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Výstavba pole T402

Kompletní výstavba vývodového pole T402 včetně stání. Výstavba domku ochran. Montáž a uvedení do provozu transformátoru 400/110 kV 350 MVA

Realization:

March 2014 to July 2015

Financial scope:

~ 148 mil. Kč

Number of project:

0114R0001

VE Štěchovice

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Výměna ochran ve vodní elektrárně

Komplexní rekonstrukce systému chránění vodní elektrárny v R 110kV, chránění TG1 a TG2 a podružných rozvoden (tj. montáž digitálních ochran (ALSTOM) do nových rozváděčů vybavených pomocným a svorkovým materiálem, položení a zapojení nové stíněné kabeláže, zapojení, nastavení a konfigurace jednotlivých ochran a provedení příslušných zkoušek s primární technologií, zkoušky komunikací s ŘS, datovými koncentrátory a ŘS dispečinků).

Realization:

February 2014 to October 2014

Financial scope:

~ 15 mil. Kč

Number of project:

PRA13-0110

Staré Místo

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Tvorba projektové dokumentace pro rekonstrukci rozvodny 110/35kV

Realization:

February 2014 to December 2015

Number of project:

0114P0004

Albrechtice

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Výstavba rozvodny 110kV

Stavebně montážní práce - kompletní výstavba - patky, stání transformátorů, ocelové konstrukce, kanalizace apod.

Kompletní montáž VVN technologie. Demontáž a montáž 2x transformátoru 110/22kV.

Výstavba 41 polí části 110kV. Dodávka nového řídícího systému, systému ochran a vlastních spotřeb. Výstavba nové optické komunikace.

Realization:

February 2014 to August 2016

Financial scope:

~ 280 mil. Kč

Number of project:

PRA13-0180

Vítkov

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Rekonstrukce řídícího systému a systému ochran

Výměna řídícího systému, nová vlastní spotřeba. Rekonstrukce optické sítě. Instalace zapisovače poruch.

Stavební úpravy centrálního domku a domku ochran. Montáž pomocné ocelové konstrukce pod odpojovači Q5, Q6 spolu s novou kabeláží a uzemněním.

Realization:

January 2014 to October 2014

Financial scope:

~ 86 mil. Kč

Number of project:

PRA12-0264

Sokolov

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Rekonstrukce rozvodny 22kV

Realization:

November 2013 to May 2014

Number of project:

PRA13-0194

Řeporyje

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Výměna transformátoru

Transformátor T403-výměna, stavebně-montážní práce

Realization:

July 2013 to December 2013

Financial scope:

~ 37 mil. Kč

Number of project:

PRA13-0051

Jehličná

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Rekonstrukce rozvodny 110kV

Realization:

July 2013 to February 2014

Number of project:

PRA13-0132

Pages