References

Choose which company references should be shown

Řeporyje

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Výměna transformátoru

Transformátor T403-výměna, stavebně-montážní práce

Realization:

July 2013 to December 2013

Financial scope:

~ 37 mil. Kč

Number of project:

PRA13-0051

Chodov

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Realizace výstavby HDO

Výstavba nového pole stání HDO3 včetně montáže technologie. Součástí dodávky byla rovněž rekonstrukce technologických domků.

Realization:

May 2013 to November 2013

Financial scope:

~ 20 mil. Kč

Number of project:

PRA13-0087

Letňany

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Tvorba provozní dokumentace v SW RUPLAN

Realization:

April 2013 to November 2013

Number of project:

PRA13-0041

Čebín

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Rekonstrukce rozvodny Čebín - Čebín I

Rekonstrukce rozvodny 400kV. Montáž a uvedení do provozu 3x transformátor 400/121 kV, 350 MVA.

Rekonstrukce vývodů V422 (Mírovka), V434 (Slavětice), V423 (Sokolnice).

S tím související rekonstrukce kombinované spojky přípojnic.

Realization:

March 2013 to December 2015

Financial scope:

~ 440 mil. Kč

Number of project:

PRA12-0003

Nošovice

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Přemístění stálé služby do BSP

Realization:

February 2013 to December 2013

Financial scope:

~ 20 mil. Kč

Number of project:

PRA13-0020

Chodov - řídící systém

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Rekonstrukce řídícího systému ve stávající TR 110/22 kV

Rekonstrukce řídícího systému spolu s výrobou a dodávkou terminálů a ochran, včetně vlastní spotřeby.

Výměna a montáž venkovních ovládacích skříní (cca 28 polí) včetně výstavby vývodových polí HDO3 a T403 - ČEPS.

Realization:

January 2013 to December 2014

Financial scope:

~ 69 mil. Kč

Number of project:

PRA12-0247

PVE Dlouhé Stráně

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Výměna ochran v přečerpávací vodní elektrárně

Komplexní rekonstrukce systému chránění přečerpávací elektrárny v R 420kV, chránění TG1 a TG2, MVE a podružných rozvoden - tj. montáž digitálních ochran (ALSTOM) do nových rozváděčů vybavených pomocným a svorkovým materiálem, položení a zapojení nové stíněné kabeláže, zapojení, nastavení a konfigurace jednotlivých ochran a provedení příslušných zkoušek s primární technologií, zkoušky komunikací s ŘS, datovými koncentrátory a ŘS dispečinků.

Realization:

January 2013 to September 2014

Financial scope:

~ 22 mil. Kč

Number of project:

PRA12-0032

Wielopole

Divize Výstavba vedení (Pile Elbud S.A.)

Modernizace vedení 400kV Wielopole-Joachimów, Wielopole-Rokitnica a 400kV Wielopole-Joachimów, Tucznawa-Rogowiec

Zadavatel: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Realization:

January 2013 to December 2013

Třeboradice

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Projekce: Rekonstrukce rozvodny R 110kV + Řídící systém

Realization:

November 2012 to September 2013

Number of project:

PRA12-0222

Třeboradice

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Rekonstrukce rozvodny R 110kV, výměna řídícího systému

Realization:

November 2012 to March 2014

Number of project:

PRA12-0222

Pages