References

Choose which company references should be shown

Ratíškovice

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Vystrojení zkušebny T Machinery Ratíškovice

Realization:

March 2011 to November 2013

Financial scope:

~ XXX Kč

Number of project:

PRA11-0061

Holešovice

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Rekonstrukce rozvodny R 110kV a řídícího systému

Realization:

March 2011 to November 2012

Financial scope:

~ XXX Kč

Number of project:

PRA10-0342

Čechy Střed

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Projektová dokumentace k rekonstrukci rozvodny 400/220/35/10kV

Přeústění vedení, zpracování projektové dokumentace staveb.

Tvroba dokumentace pro stavební povolení, provádění stavby. Organizace výstavby.

Generální projektant

Realization:

March 2011 to August 2018

Number of project:

PRA10-0362

Turnov

Divize výstavba (FORTEL spol. s.r.o.)

Novostavba kompletní nové transformovny

Realization:

January 2011 to December 2012

Krasíkov

Divize výstavba (FORTEL spol. s.r.o.)

Rekonstrukce BSP

Realization:

January 2011 to December 2011

Jablonec Jih

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Výstavba nové rozvodny 110/22 kV

Realization:

January 2011 to November 2013

Financial scope:

~ 220 mil. Kč

Number of project:

PRA10-0204

Kletné

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Dodávka rozvaděčů

Realization:

December 2010 to May 2011

Financial scope:

~ XXX Kč

Number of project:

PRA10-0222

Lhotka

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Rekonstrukce rozvodny 110/22kV

Transformovna 110 / 22 kV, obnova rozvodny 110kV, inženýrská a projekční činnost

Realization:

June 2010 to March 2012

Number of project:

PRA10-0199

Praha Jih

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Oprava odpojovačů v rozvodně R 22kV TR 110/22 kV Praha Jih

Realization:

May 2010 to October 2010

Financial scope:

~ XXX Kč

Number of project:

PRA10-0089

Podmoky

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Výměna řídícího systému a systému ochran v rozvodně R 110/22 kV

Realization:

May 2010 to December 2010

Financial scope:

~ XXX Kč

Number of project:

PRA10-0090

Pages