References

Choose which company references should be shown

Bezděčín

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Výměna Transformátoru 220/110/10kV

Tvorba projektové dokumentace

Výkon autorského dozoru

Realization:

August 2012 to December 2014

Number of project:

PRA12-0178

Dasný

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Projektová dokumentace k výměně transformátoru T 400/110/10kV

Projektová dokumentace pro stavební povolení

Výkon autorského dozoru

Realization:

April 2012 to November 2014

Number of project:

PRA12-0101

Kolín - Západ

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Obnova transformovny

Rekonstrukce rozvodny 110/22 kV

Realization:

December 2011 to September 2015

Number of project:

PRA11-0265

Liberec Sever

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Projektová dokumentace nové rozvodny R 22 kV

Realization:

June 2011 to November 2013

Number of project:

PRA11-0008

Milovice

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Rekonstrukce R22kV, částečná rekonstrukce R110kV

Realization:

June 2011 to March 2014

Number of project:

PRA11-0107

Čechy Střed

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Projektová dokumentace k rekonstrukci rozvodny 400/220/35/10kV

Přeústění vedení, zpracování projektové dokumentace staveb.

Tvroba dokumentace pro stavební povolení, provádění stavby. Organizace výstavby.

Generální projektant

Realization:

March 2011 to August 2018

Number of project:

PRA10-0362

Lhotka

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Rekonstrukce rozvodny 110/22kV

Transformovna 110 / 22 kV, obnova rozvodny 110kV, inženýrská a projekční činnost

Realization:

June 2010 to March 2012

Number of project:

PRA10-0199

Terminály hraničních rozvoden

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Instalace terminálů hraničních rozvoden do objektů ČEPS

ALB,HRA, LIS,NOS, PRE, SLV a SOKOLNICE - Projektová dokumentace

Realization:

January 2010 to November 2011

Number of project:

PRA10-0005

Liberec Východ

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Výměna transformátoru T102, nová rozvodna 22kV, rekonstrukce rozvodny 10kV

Realization:

September 2009 to September 2010

Letňany

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Projektová dokumentace k rekonstrukci rozvodny 110/22kV

Rekonstrukce rozvodny R 110kV, projektčná práce a inženýrská činnost při přípravě stavby.

Vydání ÚR na rekonstrukci rozvodny

Realization:

August 2009 to November 2013

Pages