References

Choose which company references should be shown

Bezděčín

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Výměna Transformátoru 220/110/10kV

Tvorba projektové dokumentace

Výkon autorského dozoru

Realization:

August 2012 to December 2014

Number of project:

PRA12-0178

Tuchlovice

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Zvýšení zkratové odolnosti

Realization:

July 2012 to September 2013

Financial scope:

~ 120 mil. Kč

Number of project:

PRA12-0097

Chodov

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Modernizace řídícího systému, stavebně-montážní práce, montáž T403

Kompletní výstavba pole T403 včetně transformátorového stání.
Rekonstrukce řídícího systému a dodávka nového transformátoru T403 na hladině 400/110 kV 250 MVA - montáž, uvedení do provozu.
 
Stání T011, T013, T021 - kompletní rekonstrukce. Rekonstrukce ovládacích skříní zapouzdřené rozvodny Alstom.
Kompletní výstavba 5-ti kompletních domků včetně vlastní spotřeby a ochran.
 
Výstavba akustických krytů T402, T403 včetně rekonstrukce polí terciáru T401, T402, T403.

Realization:

June 2012 to November 2015

Financial scope:

~ 330 mil. Kč

Number of project:

PRA12-0005

Přerov

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Náhrada blokového transformátoru T2

Realization:

June 2012 to December 2012

Financial scope:

~ XXX Kč

Number of project:

PRA12-0122

Dasný

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Projektová dokumentace k výměně transformátoru T 400/110/10kV

Projektová dokumentace pro stavební povolení

Výkon autorského dozoru

Realization:

April 2012 to November 2014

Number of project:

PRA12-0101

Kolín - Západ

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Obnova transformovny

Rekonstrukce rozvodny 110/22 kV

Realization:

December 2011 to September 2015

Number of project:

PRA11-0265

Liberec Sever

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Projektová dokumentace nové rozvodny R 22 kV

Realization:

June 2011 to November 2013

Number of project:

PRA11-0008

Milovice

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Rekonstrukce R22kV, částečná rekonstrukce R110kV

Realization:

June 2011 to March 2014

Number of project:

PRA11-0107

Bezděčín

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Rekonstrukce rozvodny R 400kV

Stavebně-montážní práce - kompletní výstavba rozvodny 400kV - patky, stání transformátorů, hlavní ocelová konstrukce + pomocná ocelová konstrukce, silové propojení VN. Výstavba nového centrálního domku a domků ochran.

Výstavba nové rozvodny vlastní spotřeby, kompletní dodávka nového řídícího systému a systému ochran. Dodávka zabezpečení napájení UPS + stejnosměrné zdroje.

Montáž a uvedení do provozu nového transformátoru 400 kV (T402).

Vybudování nové optické komunikační sítě.

Realization:

May 2011 to December 2014

Financial scope:

~ 551 mil. Kč

Number of project:

PRA10-0372

Želenice

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Rekonstrukce rozvodny R 35 kV

Realization:

April 2011 to November 2013

Financial scope:

~ XXX Kč

Number of project:

PRA11-0080

Pages