References

Choose which company references should be shown

Turnov

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Nová transformovna TURNOV 110/35kV

Výstavba nové rozvodny 110/35kV- sekundární část, POV

Realization:

May 2009 to December 2012

Number of project:

PRA08-0037

Liberec východ

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Výměna transformátoru 110/xkV, nová rozvodna 22kV, rekonstrukce rozvodny 10kV

Realization:

April 2009 to June 2010

Number of project:

PRA09-0083

TELCO

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Příprava instalace Telco ( přenosového zařízení) do objektů ČEPS

Projektová dokumentace úprav na objektech pro potřebu telekomunikační sítě ČEPS

Realization:

March 2009 to November 2009

Number of project:

PRA09-0039

Neznášov

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Proejktová dokumentace k výměně transformátoru T402 - 400/110/10kV

Realization:

March 2009 to February 2012

Number of project:

PRA09-0050

Karlín

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Projektová dokumentace k výstavbě nové rozvodny 110/22 kV

Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, výběr technologického zhotovitele, přeložky a ostatní související činnosti.

Dokumentace pro výběr zhotovitele

Realization:

September 2008 to September 2014

Number of project:

...více zakázek...

Česká Kamenice

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Projektová dokumentace rekonstrukce rozvodny R35kV

Realization:

July 2008 to August 2010

Number of project:

PRA08-0119

Pages